Up
 
 

Aktualności

 • 07.09.2016

  Niepokojące praktyki rynkowe stosowane przez jednego ze sprzedawców alternatywnych

  Urząd Regulacji Energetyki zwraca uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy podpisywaniu umów przez odbiorców, którzy w ramach działalności rolniczej prowadzą gospodarstwa rolne oraz małych przedsiębiorców. Tym bardziej, że nie obejmują ich przepisy chroniące konsumentów zawarte w ustawie o ochronie praw konsumenta (np. prawo do odstąpienia od zawartej umowy poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni). » więcej

 • 05.09.2016

  Obowiązek raportowania danych dotyczących transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii

  Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że stosownie do przepisów rozporządzenia REMIT oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 1348/2014, na każdym uczestniku rynku spoczywa obowiązek raportowania Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) danych na temat kontraktów zawieranych na hurtowych rynkach energii. » więcej

 •  
 • 01.09.2016

  Obowiązek informacyjny OSD w sprawie opłaty OZE

  Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD), będący płatnikiem opłaty OZE, jest zobowiązany do przekazania operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz Prezesowi URE informacji dotyczących ilości energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczania opłaty OZE oraz wielkości należnych i pobranych środków z tytułu tej opłaty, w terminie do szóstego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Obowiązek ten wynika z art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.). » więcej

Wybierz Strony