Up
 
 

Aktualności

 • 06.02.2017

  Monitoring zmian sprzedawcy energii elektrycznej

  Jak wynika z cyklicznego monitoringu prowadzonego przez URE, liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę w grupach taryfowych A, B, C wg stanu na koniec grudnia 2016 r. wyniosła 173 858, co stanowi wzrost od końca grudnia 2015 r. o 9,6%. Natomiast wśród odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), wg stanu na koniec grudnia 2016 r. dokonano 462 630 zmian - od końca grudnia 2015 r. nastąpił wzrost o 18,2%. » więcej

 • 06.02.2017

  Hurtowy rynek gazu ziemnego w IV kwartale 2016 r.

  Jak z wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego, na koniec czwartego kwartału 2016 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 197 podmiotów, natomiast 127 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym. » więcej

 •  

Wybierz Strony