Up
 
 

Aktualności

 • 08.08.2017

  Hurtowy rynek gazu ziemnego w II kwartale 2017 r.

  Na koniec drugiego kwartału 2017 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 200 podmiotów, natomiast 104 przedsiębiorstwa aktywnie uczestniczyły w obrocie gazem ziemnym. » więcej

 • 04.08.2017

  Korekty kosztów osieroconych i rocznych kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2016 rok

  Działając na podstawie zapisów ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długookresowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (ustawy KDT), Prezes URE ustalił wysokość korekt rocznych zaliczek wypłaconych wytwórcom na poczet kosztów osieroconych za 2016 r. oraz wysokość korekt rocznych zaliczek na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2016 r. » więcej

 •  

Wybierz Strony