Up
 
 

Aktualności

 • 01.10.2018

  Aktualizacja rejestru MIOZE

  Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został zaktualizowany rejestr wytwórców energii w małej instalacji, tzw. rejestr MIOZE. » więcej

 • 01.10.2018

  Biuletyn URE 3/2018 już opublikowany

  W najnowszym wydaniu kwartalnika URE przedstawiamy artykuł dotyczący skutecznej skargi kasacyjnej Prezesa URE w obszarze zwalczania nieprawidłowości na rynku paliw ciekłych. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, podzielając argumentację i punkt widzenia regulatora w zakresie stosowania art. 56 ust. 1 pkt 12 Prawa energetycznego. Przedstawiamy dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu regulacji energetyki, punkt widzenia Prezesa URE oraz obszerne fragmenty przełomowego rozstrzygnięcia SN dotyczącego kary pieniężnej za naruszenie obowiązku wynikającego z tzw. warunku jakościowego zawartego w koncesjach na obrót paliwami ciekłymi. » więcej

 •  

Wybierz Strony