Up
 
 

Aktualności

 • 29.05.2018

  Jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji na 2019 r.

  Realizując przepisy ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE ustalił jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg, Ozk i Ozm. » więcej

 • 25.05.2018

  IV edycja Konkursu dla mediów Platynowe Megawaty pod patronatem Prezesa URE - rozstrzygnięta

  24 maja br. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników IV edycji Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii - Piotra Zawistowskiego, Wiceministra, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii - Grzegorza Tobiszowskiego oraz Prezesa URE Macieja Bando. Prezes URE witając uczestników spotkania zaznaczył, że kontekst konkursu ma nieco szerszy wymiar, niż tylko energetyczny: „Informacyjna i edukacyjna rola wolnych mediów w budowaniu demokracji i społeczeństwa obywatelskiego jest nie do przecenienia”. » więcej

 •  
 • 23.05.2018

  Wspólne warsztaty URE i TOE dotyczące rozwoju detalicznego rynku gazu ziemnego w Polsce

  Wspólne warsztaty URE i TOE dotyczące rozwoju detalicznego rynku gazu ziemnego w Polsce

  23 maja br. Urząd Regulacji Energetyki i Towarzystwo Obrotu Energią przeprowadzili wspólne warsztaty dotyczące dalszego rozwoju detalicznego rynku gazu ziemnego w Polsce. » więcej

 • 15.05.2018

  Biuletyn URE 1/2018 już dostępny

  W najnowszym wydaniu kwartalnika URE przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące efektywności energetycznej w kontekście instytucjonalnym i proceduralnym. Wyjaśniamy, co można uznać za przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, kiedy przysługuje lub nie świadectwo efektywności energetycznej, w jakich przypadkach sporządza się audyt efektywności energetycznej oraz czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa. » więcej

 •  
 • 15.05.2018

  Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

  W I kwartale 2018 r. średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła 84,72 zł/MWh. » więcej

 • 15.05.2018

  X Europejski Kongres Gospodarczy z udziałem Prezesa URE

  W dniach 14-16 maja br. w Katowicach odbywa się jubileuszowa edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego - jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Europie Centralnej. W wybranych sesjach poświęconych energetyce udział bierze Prezes URE, Maciej Bando. » więcej

 •  

Wybierz Strony