Up
 
 

Aktualności

 • 20.06.2018

  15 lipca 2018 r. mija termin składania przez wytwórców sprawozdania URE-EE za 2017 r.

  Wybrane przedsiębiorstwa energetyczne, którym udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, mają obowiązek wypełnienia i przesłania Prezesowi URE do 15 lipca 2018 r. Sprawozdania o przychodach, kosztach i wynikach z działalności gospodarczej za 2017 r. - URE-EE. Wykaz przedsiębiorstw w załączeniu. » więcej

 • 19.06.2018

  Co konsument energii i gazu powinien wiedzieć przed wyjazdem na urlop?

  Zapłać rachunki, odłącz urządzenia elektroniczne od zasilania… Rady dla odbiorców energii przed wyjazdem na zasłużony urlop, aby po powrocie obyło się bez nieprzyjemnej niespodzianki » więcej

 •  
 • 18.06.2018

  Hurtowy rynek gazu ziemnego w I kwartale 2018 r.

  Na koniec pierwszego kwartału 2018 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 201 podmiotów, natomiast 110 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym - wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego. » więcej

 • 15.06.2018

  Aktualizacja listy sprzedawców zobowiązanych na 2018 r.

  W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 10 maja 2018 r. stwierdzającą wygaśnięcie decyzji w sprawie wyznaczenia przedsiębiorstwa energetycznego - Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. z siedzibą w Tarnowie sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego - Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., Prezes URE dokonał aktualizacji wykazu sprzedawców zobowiązanych zawartego w Informacji Prezesa URE nr 82/2017. » więcej

 •  
 • 15.06.2018

  Aktualizacja pakietów informacyjnych dla koncesjonariuszy w zakresie paliw gazowych

  Informujemy, że na stronie Urzędu Regulacji Energetyki zostały opublikowane aktualne pakiety informacyjne dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi i obrotu gazem ziemnym z zagranicą. » więcej

 • 11.06.2018

  Wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej

  Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej. W kwietniu 2018 r. zmiany sprzedawcy dokonało 5 257 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w marcu br. liczba ta wyniosła 4 748. Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana w kwietniu 2018 r. wynosiła 772, podczas gdy w marcu br. przeprowadzono takich zmian 558. » więcej

 •  

Wybierz Strony