Up
 
 

Patronaty

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki obejmuje Patronatem Honorowym konferencje, seminaria, konkursy i inne przedsięwzięcia z zakresu spraw związanych z regulacją gospodarki paliwami i energią, funkcjonowaniem poszczególnych sektorów energetyki, promowaniem konkurencji na rynku energetycznym, aspektami prawnymi, organizacyjnymi i ustrojowymi działania regulatora.
Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami, które dotychczas zostały objęte Patronatem Honorowym Prezesa URE.
Przedsięwzięcia objęte Patronatem Honorowym, ogólne zasady przyznawania patronatów oraz formularz wniosku znajdują się poniżej.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 11.09.2012