Up
 
 

Działalność Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem infolinii:

22 244 26 36

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15:00

Pytania do Punktu Informacyjnego można przesyłać:

  1. pocztą na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02 - 222 Warszawa, z dopiskiem Punkt Informacyjny,
  2. na numer fax: 22 378 12 93
  3. e-mailem na adres: drr@ure.gov.pl

Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych

Zgodnie z wymogami III Pakietu energetycznego w Urzędzie Regulacji Energetyki powstał Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych wypełniający zadania przewidziane w tym Pakiecie dla kompleksowego punktu kontaktowego. To kolejne działanie w stronę wzmocnienia pozycji odbiorców energii, zapisane w przyjętym do polskiego porządku prawnego ustawodawstwie Unii Europejskiej.

Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych działa w ramach Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich w URE.

Przekształcenia organizacyjne w strukturze Urzędu wynikają z potrzeby wypełnienia wymogów III Pakietu energetycznego. Zmiany określa znowelizowany statut Urzędu wprowadzony Zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 września 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki, które weszło w życie 26 września 2011.

Chcesz wiedzieć wiecej, przeczytaj także w Poradniku Odbiorcy. Znajdziesz tam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URE

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 16.06.2011