Up
 
 

Polski regulator po raz kolejny wybrany na członka Rady Dyrektorów CEER

30 stycznia br. Zgromadzenie Ogólne Rady Europejskich Regulatorów Energii (CEER) wybrało członków Rady Dyrektorów CEER. W wyniku głosowania jednym z wiceprzewodniczących Rady został Marek Woszczyk, Prezes URE. Jest to druga kadencja polskiego regulatora we władzach CEER.

CEER (The Council of European Energy Regulators - Rada Europejskich Regulatorów Energii) jest niezależnym, dobrowolnym stowarzyszeniem zrzeszającym regulatorów energetyki z krajów UE. Główne zadania CEER to wspieranie rozwoju konkurencyjnego jednolitego rynku energii w Europie. Stowarzyszenie stanowi platformę współpracy oraz wymiany informacji i najlepszych praktyk pomiędzy europejskimi organami regulacyjnymi.

Zgodnie ze statutem CEER, zadaniem Rady Dyrektorów jest kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz jego reprezentacja w kontaktach zewnętrznych z innymi organizacjami i instytucjami. Członkowie wybierani są drogą głosowania przez Zgromadzenie Ogólne CEER, w którym biorą udział przedstawiciele organów regulacyjnych z krajów UE. Rada działa w porozumieniu ze Zgromadzeniem Ogólnym i w ramach podejmowanych przez Zgromadzenie decyzji.

Kadencja członków Rady Dyrektorów trwa 2 lata, z możliwością reelekcji.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
05.02.2013