Up
 
 

Stowarzyszenia regulatorów

  • Rada Europejskich Regulatorów Energii (CEER)

    CEER (The Council of European Energy Regulators) jest niezależnym, dobrowolnym stowarzyszeniem zrzeszającym regulatorów energetyki z krajów UE. Główne zadania CEER to wspieranie rozwoju konkurencyjnego jednolitego rynku energii i gazu w Europie. Rada regulatorów stanowi platformę współpracy oraz wymiany informacji i najlepszych praktyk pomiędzy europejskimi organami regulacyjnymi. » więcej

  • Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki (ERRA)

    ERRA (Energy Regulators Regional Association) jest stowarzyszeniem „not-for-profit” o charakterze regionalnym, zrzeszającym regulatorów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz regionu Azji, Afryki, Środkowego Wschodu oraz USA. Organizacja powstała w 2000 roku, kiedy przedstawiciele 15 krajów z Europy Środkowej i Wschodniej podpisali dokument ustanawiający nowe stowarzyszenie regulatorów w Europie. Wśród krajów-założycieli nowej instytucji była również Polska. » więcej