Up
 
 

Współpraca międzynarodowa

Jednym z głównych celów europejskiej polityki energetycznej jest zakończenie procesu budowy wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu. Utworzenie jednolitego rynku energii w UE ma na celu zapewnienie możliwości wyboru wszystkim konsumentom w UE, zwiększenie poziomu transgranicznego handlu energią, zapewnienie konkurencyjności cen, osiągnięcie wyższych standardów usług oraz wzrost bezpieczeństwa dostaw i stabilności.

4 lutego 2011 Rada Europejska zadecydowała, że proces tworzenia wspólnego rynku energii w Unii Europejskiej powinien zostać zakończony w roku 2014. Wyznaczenie tej konkretnej i jednocześnie krótkiej perspektywy czasowej dla osiągnięcia głównego unijnego celu z zakresu energetyki istotnie wpłynęło na tempo i kierunek dalszych działań, zarówno na poziomie unijnym, regionalnym, jak i krajowym.

Zgodnie z postanowieniami 3 pakietu energetycznego, organy regulacji energetyki z krajów członkowskich powinny brać czynny udział w procesie wdrażania europejskiej polityki energetycznej. Prezes URE aktywnie uczestniczy w procesie budowania wspólnego rynku energii poprzez udział w pracach unijnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, działania na szczeblu regionalnym w ramach Inicjatyw Regionalnych, stałą współpracę z organami regulacji energetyki z innych państw członkowskich oraz z unijnymi instytucjami, w tym z Komisją Europejską.

 • 10.05.2016

  Stowarzyszenie Energy Regulators Regional Association (ERRA) w Polsce

  W tym roku Energy Regulators Regional Association (ERRA) zaprasza regulatorów rynków energii na cykl spotkań organizowanych w dniach 10 - 13 maja w Warszawie i Poznaniu. Jednym z ważniejszych wydarzeń będzie ERRA General Assembly, w którym udział weźmie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando. » więcej

 • 12.11.2013

  Powołanie stałego Forum Regulatorów V4

  Powołanie stałego Forum Regulatorów V4

  6 listopada br. w Budapeszcie przedstawiciele organów regulacji energetyki z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4 - Czechy, Polska, Węgry, Słowacja) podpisali deklarację współpracy i powołali stałe Forum Regulatorów V4. » więcej

 •  
 • 05.09.2013

  Kolejne kroki w integracji rynków Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier

  Zgodnie z podpisanym 11 lipca br. Memorandum of Understanding w sprawie przyłączenia Polski i Rumunii do zintegrowanego mechanizmu market coupling na rynku dnia następnego, Komitet Sterujący 5M MC przedstawił kolejne etapy integracji rynków dnia następnego. » więcej

 • 04.09.2013

  Najnowszy Raport Krajowy Prezesa URE dostępny na stronie www

  Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2013 to ósma już edycja dokumentu sporządzonego w ramach realizacji obowiązku sprawozdawczego, określonego w ustawie - Prawo energetyczne i przepisach unijnych. Przedłożony do Komisji Europejskiej i ACER dokument zawiera charakterystykę ogólnej sytuacji na rynku energii elektrycznej i gazu w minionym roku. » więcej

 •  

Wybierz Strony

Archiwum